Skrajni rok prijave na zimski rok poklicne mature je

3. DECEMBER 2020.