Do 7. 1. 2020 so pri predmetu

STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA

opravili vse obveznosti in lahko pristopijo na izpit naslednji študenti:

 

Zap.št. Štud. leto 2019/20 POGOJI
1 13010116557 DA
2 13010116587 DA
3 13010116568 DA
Zap.št. Štud. leto 2017/18 POGOJI
1 13010116485 DA