Do 5. 2. 2020 so pri predmetu

STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA

dodatno opravili vse obveznosti in lahko pristopijo na izpit naslednji študenti:

 

Zap.št. Štud. leto 2019/20 POGOJI
1 13010116554 DA

Maribor, 5. 2. 2020                                                     Nosilka predmeta:

mag. Marlena Vinter, l. r.