Spoštovani diplomantke in diplomanti, predavatelji in mentorji diplomantom in gostje!

Do danes imamo skupaj 459 diplomantov, 289 na rednem in 170 na izrednem študiju.

V tem študijskem letu pa imamo 22 diplomantov, 16 na rednem in 6 na izrednem študiju.

Do leta 2008 smo izvajali višješolski program Živilstvo, in zadnjih 6 diplomantov je bilo lani na podelitvi diplom še iz tega starega programa, saj smo ga konec preteklega leta zaključili.

Od leta 2008 dalje izvajamo VIŠ program Živilstvo in prehrana, imamo 21 diplomantov, od leta 2011/12 izvajamo tudi VIŠ program Organizator socialne mreže in letos imamo eno diplomantko.

Na VSŠ je v tem študijskem letu vpisanih 166 študentov, 141 na rednem in 25 na izrednem študiju. Za študente skrbi 32 predavateljev, skoraj polovica jih prihaja iz podjetij oz. iz prakse in 6 laborantov.

Višja strokovna šola sodeluje vsako leto z več kot 100 podjetji, zavodi in obrtniki. Tudi letos. Naši študentje opravljajo PI v živilskih podjetjih, industrijah, organiziranih prehranah vrtcev, šol, domov starejših ter v bolnišnicah, pa tudi v gostinstvu in turizmu, velikih trgovskih centrih, in tudi v trženju. Večinoma bodo/ ali so v delovnem okolju opravljali tudi svoja diplomska dela. Tako kot ste jih vi, letošnji diplomanti. 22 vas je in v 22 različnih delovnih okoljih in podjetjih ste pripravljali svoje diplome. Šola nenehno sodeluje z živilsko industrijo, posebej uspešna sodelovanja imamo z Žitom d.d., s Fructalom iz Ajdovščine, Ljubljanskimi mlekarnami, Pomurskimi mlekarnami, Panvito MIR G. Radgona, Celjskimi mesninami, Pivovarno Laško, Radensko iz Radencev, Vinsko kletjo P&F Jeruzalem Ormož, UKC Maribor, Domom starejših Danice Vogrinec, Mlinarstvom Rangus, pa tudi drugimi, ki jih nisem omenila. Ponosni smo na knjižico receptov z navodili, kako uporabiti mineralno vodo Radenska Classic v kruhih in slaščicah, ki je na slovenski trg prišla lani v nakladi 20 000 izvodov in jo je založila Radenska. To je plod zelo uspešnega sodelovanja med šolo in Radensko d.d. iz Radencev, ki se je začelo s študentskim projektom pred leti, nadaljeval z diplomsko nalogo študenta in več kot enoletnim intenzivnim nadaljnjim sodelovanjem z Radensko, ter končalo z zanimivo knjižico, ki obstaja tudi v elektronski verziji na spletni strani Radenske. Ponosni smo na sladolede, ki smo jih izdelali iz piv Pivovarne Laško in so imeli okuse po njihovih temnih in svetlih pivih. Ponosni smo na našo spodbudo Pivovarni Laško za izdelavo piva s tatarsko ajdo, ki je že od lani na trgu pod blagovno znamo Special 03. Veliko smo vložili v ročno izdelane pralineje z izbranimi vini P&F vinske kleti Jeruzalem Ormož, ki sicer na žalost niso v prodaji, a smo se ob njih učili in marsikaj naučili. Ponosni smo tudi na pralineje s praženo tatarsko ajdovo moko in pralineje s kuhano ajdovo kašo, ki smo jih predstavili decembra v Luxembourgu na evropskem kongresu o ajdi. Naj omenim še  PARTNERSKO UNIVERZO V KANGWONU v J Koreji. Pridobili smo sredstva za sodelovanje s programskimi državami in se intenzivno pripravljamo na pot v J Korejo, kjer se bomo srečali s predstavniki Univerze v Kangwonu in drugimi strokovnjaki ter predstavili naše tradicionalne izdelke iz ajde. Pot v J Korejo je del odobrenega evropskega projekta KA 103.  Ponosni smo tudi na 5 zlatih priznanj naših študentov 1. In 2. Letnika, ki so tekmovali v znanju in spretnostih Konzorcija biotehniških šol Slovenije v Novem mestu. Inovativni izdelek KRUHEK PRESENEČENJA, ki ga je izdelal študent 2. letnika Tomaž Tomažič Letonja pod mentorstvom učitelja Stanka Voriha, je bil predstavljen v časopisu Delu, kot inovativna priložnost in dobra ideja na področju hrane. In nenazadnje ponosni smo na lanskoletno tekmovanje naših študentov 2. Letnika v poznavanju francoskih vin v Parizu.

Sicer pa našo šolo v Sloveniji in tudi v tujini poznajo, kot že mnogi veste, po ajdi. Razvoj izdelkov iz navadne in tatarske ajde je naše razvojno delo zadnjih 10 let. Uspeh smo kronali s knjigo o ajdi, ki je izšla pri založbi Kmečki glas in je plod dela šole in zunanjih partnerjev. Vendar se nismo ustavili le pri ajdi. Pred nekaj dnevi je izšla pri založbi Kmečki glas nova knjiga, tokrat PROSO in spet je bilo sodelovanje večplastno, med šolo in zunanjimi partnerji in podjetji. Razvili smo nove tehnologije uporabe prosene moke v pekarstvu, slaščičarstvu in kulinariki. V knjigi sodelujeta tudi dve študentki 2. letnika Tadeja Gerenčer in Sabina Markovič.

Študenti in mentorji bodo kuhali in pekli proso in ajdo tudi na povabilo Radgonskega sejma na Agrini kuhinji v okviru sejma Agra.

To so novice iz VSŠ.

In še za konec: Karierne poti vas diplomantov so naš in vaš uspeh. V študente in diplomante vlagamo na šoli naše znanje in želimo, da to znanje gradite naprej. Resnica je, da se nihče od nas nikoli ne neha učiti. Zato sledite znanju in predvsem vedno in povsod zagovarjajte živilsko stroko. Naj vam ne bo tuja etika v živilstvu in odgovoren odnos do hrane, človeka in okolja. Ne nasedajte vedno bolj agresivnemu tržnemu komuniciranju in ne dajte se prepričati, da veliki trgovci za vas izbirajo, kaj boste kupili, ker je popust, ker je ugodno, ker je samo danes. Imejte spoštovanje do  doma pridelane hrane. In ne pozabite – v znanju je moč in znanje je ponos vsakega izmed nas. Če ste dobili na šoli dovolj znanja, smo mi svoje delo dobro opravili.

Želim vam uspešno poklicno pot, in vse dobro in vračajte se nazaj k nam, ko nas boste potrebovali ali pa, ko bomo mi potrebovali vas.

Ravnateljica VSŠ: dr. Blanka Vombergar

 

DSC_0007 DSC_0008 DSC_0196--DSC_0012 DSC_0019 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0171 DSC_0196-- DSC_0201