Študenti, ki končujete drugi letnik in niste ponavljali prvega ali drugega letnika, imate pravico do podaljšanja študentskega statusa do 30. novembra. Študenti, ki bi želeli podaljšanje statusa, se lahko v času uradnih ur referata za ŠŠZ oglasite v referatu, da boste dobili potrdila o vpisu, ki vam bodo veljala za čas podaljšanja.

Maribor, 29. 8. 2017

Referat za študijske in študentske zadeve                                                                Ravnateljica VSŠ:

Lidija Paradiž                                                                                                                  dr. Blanka Vombergar