Strokovno srečanje »Alergeni v živilih in označevanje«

Decembra 2014 je stopila v veljavo Uredbo 1169/2011/EU o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, ki predpisuje tudi označevanje alergenov v živilih, namenjenih končnim potrošnikom, kot obroke ali predpakirana živila za prodajo. V okviru MIC-a je bil izveden seminar »Alergeni v živilih in označevanje« za lastnike turističnih kmetij in kmetij z dopolnilno dejavnostjo. Seminar sta vodila […]

Več