Projekt: Dvig socialnega in kulturnega kapitala (SKK)

Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala poteka po celotni Sloveniji. V njej mreže šol, pod vodstvom Šole za ravnatelje (ki je nosilec celotnega projekta) delujejo v smeri oplemenitenja in dostopnosti do socialnih in kulturnih dobrin za čim širšo populacijo in se ob tem povezujejo kot ustanove in kot ljudje. 1. Partnerji v projektu mreže šol […]

Več

RAZVOJ NOVEGA IZDELKA

RAZVOJ NOVEGA IZDELKA NA ŽIVILSKI ŠOLI MARIBOR je projektna naloga, ki so jo izvedli spodaj omenjeni dijaki Avtorji: Jasmina Ternar, Nejc Kalšek, Rok Kovač, Mitja Šimenko Mentor: Zlatko Šehovič Naš cilj je, da bi šolo zastopali z novim izdelkom, da si bi nas zapomnili za dalj časa. Zato smo se odločili, da napravimo izdelek, ki bo […]

Več

PROJEKT COMENIUS SOKRATES

Projekt Comenius Sokrates je mednarodni projekt v katerem je zelo uspešno sodelovala Živilska šola Maribor. Več na http://www2.arnes.si/~ssmbszs1s/srednja/projekti/Projekt_comenius/projekt_sl.html

Več

COMENIUS – STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

V obdobju od 9.7 do 22.7. 2006 je bilo na spopolnjevanju Pilgims veliko učiteljev iz Španije, Poljske, Slovenije, Avstrije, Italije, celo iz Islandije in Kanade, skupaj iz 29 različnih držav. Med njimi je bila tudi naša profesorica Sabina Slana Cvikl. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj več o zanimivem seminarju NLP. Država: Velika Britanija Kraj: […]

Več

PROJEKT EPIDORGE

PROJEKT EPIDORGE: “Student empowerment in the school daily running” “POOBLASTILA, KI JIH IMAJO DIJAKI V ŠOLSKEM VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU” več na http://www.zivilska.si/up/projekti/epidorge.htm

Več

PROJEKT ATTRAPPE

Projekt ATTRAPPE: “Autonomy, personal work, and educational project” “AuTonomie, Travail Personnel, et Projet educatif d’Etablissement” AVTONOMIJA, OSEBNO DELO IN IZOBRAŽEVALNI PROJEKT več na http://www.zivilska.si/up/projekti/attrappe.htm

Več