POSEBNA PRIZNANJA ŠTUDENTOM ZA DIPLOMSKA DELA

POSEBNA PRIZNANJA ŠTUDENTOM ZA DIPLOMSKA DELA Komisija za priznanja je izbrala 3 diplome, ki vsaka zase predstavlja problematiko, ki se izjemno redko obravnava in je o njih malo pisnih strokovnih virov. Posebno priznanje NAJDIPLOMANTKA dobi: Ines COLARIČ za diplomsko delo z naslovom: SPREMLJANJE KOLIČINE ZAVRŽENE HRANE PRI HOSPITALIZIRANIH BOLNIKIH V UKC MARIBOR Komisija podeljuje priznanje […]

Več

NAJ MENTORICA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Priznanje NAJ MENTOR/NAJ MENTORICA se podeljuje vsako leto mentorju predavatelju, ki je imel v tekočem študijskem letu na dan podelitve diplom največje število mentorstev za diplome, torej največ študentov diplomantov. NAJ MENTORICA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 je KSENIJA EKART, univ. dipl. ing. živilske tehnologije Ksenija Ekart je bila do sedaj mentorica pri 21 diplomskih nalogah. […]

Več

PREDSTAVITEV NAJ PODJETJA v študijskem letu 2016/2017

NAJ podjetje v študijskem letu 2016/17 so RADGONSKE GORICE iz Gornje Radgone.  Radgonske gorice in IC Piramida Maribor VSŠ sodelujemo od ustanovitve Višje strokovne šole. Načini sodelovanja so različni, vedno dobri, kvalitetni in strokovni. Organizacijske sheme ter kadrovske strukture so se tako v Radgonskih goricah kot tudi na našem centru IC Piramida Maribor v preteklih […]

Več

SREČANJE DIPLOMANTOV 2017

UTRINKI IN SREČANJA DIPLOMANTOV IN ŠTUDENTOV NA ŠOLI 14. FEBRUARJA 2017 Na srečanju je nekaj diplomantov predstavilo svojo poklicno pot. Diplomant Nejc Borko dela na področju vinarstva, Matjaž Guček v pivovarstvu, Boštjan Breg v žitni industriji, Dejan Fluher na področju skladiščenja zamrznjene hrane, Davorina Čolnik je delila izkušnje o delu v mesni industriji, Damjan Zelenik […]

Več

NAJ MENTOR IZ PODJETJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

Priznanje NAJ MENTOR/NAJ MENTORICA IZ PODJETJA podeljujemo letos prvič mentorju iz podjetja, ki je sodeluje kot somentor oziroma mentor iz podjetja pri diplomskih nalogah. NAJ MENTOR IZ PODJETJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016  je IGOR KUSTEC, univ. dipl. ing. živilske tehnologije,  iz PANIVITE MIR GORNJA RADGONA Igor Kustec je bil do sedaj mentor iz podjetja pri šestih […]

Več

PODELITEV DIPLOM 22. 6. 2016 GOVOR RAVNATELJICE

 Spoštovani diplomantke in diplomanti, predavatelji in mentorji diplomantom in gostje! Do danes imamo skupaj 459 diplomantov, 289 na rednem in 170 na izrednem študiju. V tem študijskem letu pa imamo 22 diplomantov, 16 na rednem in 6 na izrednem študiju. Do leta 2008 smo izvajali višješolski program Živilstvo, in zadnjih 6 diplomantov je bilo lani […]

Več

NAJ MENTORICA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

Priznanje NAJ MENTOR/NAJ MENTORICA se podeljuje vsako leto mentorju predavatelju, ki je imel v tekočem študijskem letu na dan podelitve diplom največje število mentorstev za diplome, torej največ študentov diplomantov. NAJ MENTORICA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/16 je ZDENKA MASTEN, univ. dipl. ing. živilske tehnologije V študijskem letu 2015/16 je bila je mentorica petim diplomantom, in […]

Več

PREDSTAVITEV NAJ PODJETJA v študijskem letu 2015/2016

Za naj podjetje v študijskem letu 2015/16 smo izbrali POMURSKE MLEKARNE iz Murske Sobote.  Pomurske mlekarne in IC Piramida Maribor VSŠ sodelujemo neprekinjeno od ustanovitve Višje strokovne šole leta 1999, to je 17 let. Načini sodelovanja so bili različni, vedno dobri, kvalitetni in strokovni. Organizacijske sheme ter vodstvene strukture so se tako v Pomurskih mlekarnah […]

Več

NAJ diplomanti študijskega leta 2015/16

POSEBNA PRIZNANJA ŠTUDENTOM ZA DIPLOMSKA DELA Komisija za priznanja je izbrala 2 diplomi, ki sta izstopali po posebno zanimivi in aktualni problematiki in svojo izbiro utemeljila z naslednjim: Nejc BORKO za diplomsko delo z naslovom: DELOVANJE KVASOVK V MOŠTU V ODVISNOSTI OD NJIHOVEGA HRANJENJA Za spremljanje in prepoznavanje nekaterih pomembnih faktorjev v procesu tehnologije proizvodnje […]

Več