Naj diplome

NAJ DIPLOME_2018 NAJ DIPLOME_2017 NAJ DIPLOME_2016 NAJ DIPLOME_2015 NAJ DIPLOME_2014 NAJ DIPLOME_ 2013 NAJ DIPLOME_ 2012 NAJ DIPLOME_ 2011 NAJ DIPLOME_2010 NAJ DIPLOME_2009 NAJ DIPLOME_2008  

Več

Naj podjetje

NAJ PODJETJE_2018 NAJ PODJETJE_2017 NAJ PODJETJE_2016 NAJ PODJETJe 2015 NAJ PODJETJe 2014 NAJ PODJETJe 2013_1 NAJ PODJETJe 2013 NAJ PODJETJe 2012 NAJ PODJETJe 2011 NAJ PODJETJe 2010 NAJ PODJETJe 2009 NAJ PODJETJe 2008 NAJ PODJETJE 2007

Več

Naj mentorji

NAJ MENTORICI 2018 NAJ MENTORICA_2017 NAJ MENTORICA_2016 NAJ MENTORJI 2015 NAJ MENTORJI 2014 NAJ MENTORJI 2013 NAJ MENTORJI 2012  

Več

POSEBNA PRIZNANJA ŠTUDENTOM ZA DIPLOMSKA DELA

POSEBNA PRIZNANJA ŠTUDENTOM ZA DIPLOMSKA DELA Komisija za priznanja je izbrala 3 diplome, ki vsaka zase predstavlja problematiko, ki se izjemno redko obravnava in je o njih malo pisnih strokovnih virov. Posebno priznanje NAJDIPLOMANTKA dobi: Ines COLARIČ za diplomsko delo z naslovom: SPREMLJANJE KOLIČINE ZAVRŽENE HRANE PRI HOSPITALIZIRANIH BOLNIKIH V UKC MARIBOR Komisija podeljuje priznanje […]

Več

NAJ MENTORICA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Priznanje NAJ MENTOR/NAJ MENTORICA se podeljuje vsako leto mentorju predavatelju, ki je imel v tekočem študijskem letu na dan podelitve diplom največje število mentorstev za diplome, torej največ študentov diplomantov. NAJ MENTORICA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 je KSENIJA EKART, univ. dipl. ing. živilske tehnologije Ksenija Ekart je bila do sedaj mentorica pri 21 diplomskih nalogah. […]

Več

PREDSTAVITEV NAJ PODJETJA v študijskem letu 2016/2017

NAJ podjetje v študijskem letu 2016/17 so RADGONSKE GORICE iz Gornje Radgone.  Radgonske gorice in IC Piramida Maribor VSŠ sodelujemo od ustanovitve Višje strokovne šole. Načini sodelovanja so različni, vedno dobri, kvalitetni in strokovni. Organizacijske sheme ter kadrovske strukture so se tako v Radgonskih goricah kot tudi na našem centru IC Piramida Maribor v preteklih […]

Več