Obveščamo vas, da sta referata za redni in izredni študij do preklica zaprta. Za nujna vprašanja se obrnite na neva.malek@guest.arnes.si (redni in izredni študenti) ali na silva.hostnik@guest.arnes.si (izredni študenti).

                                                                                            Vaša višja strokovna šola