OBVESTILO ZA REDNE ŠTUDENTE 1. LETNIKA

Prispele so študentske izkaznice. Dvignite jih v referatu v času uradnih ur.

Maribor 5.11.2021                                                  Referat za ŠŠZ

Irena Vračko