OBVESTILO ŠTUDENTOM VIŠJE STROKOVNE ŠOLE O MOŽNOSTI PREHODA IZ PROGRAMA ŽIVILSTVO

V PROGRAM ŽIVILSTVO IN PREHRANA

 

 

Pozdravljeni,

z 31. 12. 2014 se je zaključil stari program Živilstvo. Za vse tiste, ki izobraževanja niste zaključili, smo pripravili načrt priznavanja in prehoda iz starega programa Živilstvo v novi program Živilstvo in prehrana, ker bi vas želeli vzpodbuditi k dokončanju študija.

 Vse informacije v zvezi z možnostjo prehoda in dokončanja študija lahko dobite pri Silvi Hostnik, vodji izobraževanja za izredni študij VSŠ osebno ali po telefonu: 02 320 86 15 ali po e-pošti: silva.hostnik@guest.arnes.si.

 

Želimo vam uspešen zaključek študija.

 

  • Objavljeno:
  • Kategorije: ŠTUDENTI