Predavateljici Višje strokovne šole mag. Neva Malek in Vesna Poštuvan sta v mesecu juniju 2015 teden dni preživeli na usposabljanju v podjetju Labosano d.o.o. v Zadru na Hrvaškem. Spoznavali sta se z različnimi laboratorijskimi analizami živil in postopki njihove akreditacije, spremljanjem sistema HACCP in zagotavljanjem kakovosti v podjetju. Velik del časa je bil namenjen spremljanju kakovosti pitne vode – od vzorčenja in analiz do priprave poročila.