Študenti prve skupine 1. letnika so v sredo, 14. oktobra 2020, pri predmetu TRB izvedli terenske vaje. Bili so pod vznožjem Pohorja in raziskovali gozdni ekosistem. Botanična skupina je popisala rastline in nas seznanila z osnovnimi drevesnimi vrstami. Zoološka skupina je našla nekaj zanimivih živali (železne kačice, strigalice, pajke, različne vrste hroščev, deževnike, polžke …). Ugotovili so, da je prst težka in zbita ter kislega značaja. Na različnih opazovalnih mestih so izmerili temperaturo tal na različnih globinah in temperaturo zraka na različnih višinah ter količino dušika v obliki nitratnega, nitritnega in amonijevega iona.