Z veseljem sporočamo, da smo iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje dobili odločbo o vpisu v razvid za nov akreditiran javno veljavni program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja: STROKOVNJAK/ STROKOVNJAKINJA ZA IZVAJANJE MEDICINSKO PREDPISANIH DIET (MPD), ki ga bomo začeli izvajati oktobra 2023. Izobraževanje bomo izvajali na daljavo, v šoli se bodo pisali samo izpiti.

Gre za program izpopolnjevanja pri katerem ne dobite višje stopnje izobrazbe, ampak pridobite specializacijo in naziv strokovnjak /strokovnjakinja za izvajanje medicinsko predpisanih diet. Namenjen je udeležencem, ki imajo eno leto delovnih izkušenj in so pridobili najmanj višjo izobrazbo po programih višjega strokovnega izobraževanja Gostinstvo in turizem ali Živilstvo in prehrana ali po visokošolskih študijskih programih s področij prehrane, živilstva, živilske tehnologije ali gospodinjstva ter si želijo izpopolniti znanje in pridobiti kompetence na področju izvajanja MPD.

Celoten program (vsebine, število ur, obvezni načini ocenjevanja znanja) najdete na povezavi: https://cpi.si/wp-content/uploads/2022/10/Strokovnjak_strokovnjakinja-za-izvajanje-medicinsko-predpisanih-diet.pdf

Vpisni pogoji:

V študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor ima:

  1. opravljen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja Gostinstvo in turizemali Živilstvo in prehrana ali visokošolski študijski program s področja prehrane, živilstva, živilsketehnologije ali gospodinjstva,
  2. najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja gostinstva, živilstva ali organizacije prehrane in
  3. veljavno pogodbo o zaposlitvi na področju gostinstva, živilstva ali organizacije prehrane ali pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za izvajanje MPD.

Predstavitev programa bo organizirana v sredo, 21. junija 2023, ob 17. uri v veliki predavalnici šole in v četrtek, 22. junija 2023, ob 17. uri preko videosrečanja. Povezavo do videosrečanja boste prejeli nekaj dni prej po elektronski pošti.

Da se bomo lahko organizirali in vam poslali povezavo do videosrečanja, vse zainteresirane za predstavitev programa oziroma za vključitev v program za izpopolnjevanje prosimo, da svojo prijavo na predstavitev programa vpišete v PRIJAVNI OBRAZEC

Za več informacij nam lahko pišete na silva.hostnik@icp-mb.si in neva.malek@icp-mb.si ali nas pokličete na 02 320 86 15 in 02 320 86 11.

Upamo, da se vidimo v čim večjem številu.