Naši dijaki Srednje šole za prehrano in živilstvo so z raziskovalno nalogo ˝Primerjava zajtrkov na območju Bistriškega Pohorja in Krške kotline˝ na 18. državnem tekmovanju ˝Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije˝ osvojili prvo mesto.

Iskrene čestitke Sandri Ovčar, Simonu Prebejšku in Tanji Vetrih!

tekmovanje_12016 098

tekmovanje_2.2016 097