Oktobra 2021 je Skupnost višjih strokovnih šol razpisala izbor za najboljše diplomsko delo na višjih strokovnih šolah za študijski leti 2019/20 in 2020/21.

Vsaka višja strokovna šola je lahko oddala en predlog.

Z naše šole smo predlagali diplomantko Ines Senica in njeno diplomsko delo Zaščita blagovne znamke Slaščičarstva Senica, ki je nastalo pod mentorstvom naše predavateljice Vesne Poštuvan.

Razglasitev izbora je bila na včerajšnji 11. letni  konferenci “Kakovost v višjih strokovnih šolah”.

Diplomsko delo naše Ines je komisija uvrstila med tri finalistke.

Ines in mentorici ob tem priznanju Višja strokovna šola izreka čestitke.