POSEBNA PRIZNANJA ŠTUDENTOM ZA DIPLOMSKA DELA

Komisija za priznanja je izbrala 2 diplomi, ki sta izstopali po posebno zanimivi in aktualni problematiki in svojo izbiro utemeljila z naslednjim:

Nejc BORKO za diplomsko delo z naslovom:

DELOVANJE KVASOVK V MOŠTU V ODVISNOSTI OD NJIHOVEGA HRANJENJA

Za spremljanje in prepoznavanje nekaterih pomembnih faktorjev v procesu tehnologije proizvodnje vina

Diplomant je v svoji diplomski nalogi poudaril širši pomen faze fermentacije za pridelavo kakovostnega vina. Poskus je bil opravljen v vinski kleti v Ormožu na dveh različnih sortah grozdja, sauvignon in šipon. Predstavil je, kako različni dodatki hranil za kvasovke vplivajo na mošt in same kvasovke v času fermentacije. Spremljal je potek fermentacije v poskusu. Opravljeni sta bili po dve ponovitvi s tremi vzorci za vsako sorto. Potek fermentacije je spremljal z laboratorijskimi meritvami in organoleptično oceno. Njegovi rezultati kažejo pomembnost dodajanja hrane za kvasovke. Tako obsežen poskus, ki je bil v interesu proizvajalca vina, je diplomant opravil v prostorih vinske kleti Ormož, kjer se je vmes tudi že zaposlil.

Naloga je bila izdelana v vinski kleti P&F Jeruzalem Ormož d.o.o.

Mentorica: Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živilske tehnologije

Somentorica: Janja Klanjčar, univ. dipl. ing. živilske tehnologije, P&F Jeruzalem Ormož.

 

Aleksandra GRIČNIK za diplomsko delo z naslovom VZGOJA ŠITAK IN BUKOVEGA OSTRIGARJA NA RAZLIČNIH PODLAGAH

Za zanimivo in aktualno temo iz področja vzgoje gob, v kateri je diplomantka s svojimi izkušnjami in svojim lastnim raziskovalnim delom pripomogla k rezultatom naloge

Diplomantka je vzgojila gobe šitake in bukov ostrigar na različnih podlagah oz. substratih in primerjala donosnost le-teh. Za poskuse je nakupila različen material v kupcu dostopnih trgovinah ali izdelala določene dele vzorčne opreme kar doma. V diplomskem delu je dokazala, da izbira substrata vpliva na donosnost izbranih vrst gob, kvaliteta gobic pa je enaka ne glede na izbrani substrat ali posamezni val. Gobe je pobirala namreč štirikrat, oz. v štirih valih. Najboljši substrat za bukov ostrigar je slama z dodatkom ovsenih kosmičev, najboljši substrat za šitake pa 100 % hrast. Vse poskuse je delala v leseni hišici, zgrajeni prav v ta namen, na dvorišču lastne hiše, saj je bil njen cilj nekoč v prihodnosti razvijati to dejavnost tudi profesionalno. Soočila se je z idealnimi cikli, okužbami, reševanjem različnih vprašanj, pomembnimi hitrimi odločitvami med procesom in na ta način pridobila pomembno znanje za nadaljnje delo, opisala pa je tudi zelo natančno vse procese, kar je lahko pomembno strokovno gradivo tudi za druge zainteresirane bralce.

Naloga je bila opravljena v leseni hišici, narejeni v ta namen, na dvorišču hiše Aleksandre Gričnik.

Mentorica: Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živilske tehnologije

Somentorica: Sandra Kraner, ing. agr., Kmetijska zadruga Ruše.

12 NAJ DIPLOMANT 2016 Nejc Borko

13 NAJ DIPLOMANTKA 2016 Aleksandra Gričnik

12a Naj diplomant z mentorico in somentorico