Naslov projekta: Mikrozelenjava od semena do krožnika

Akronim: »Mikrozelenjava«

Trajanje projekta: 12.12.2023‐ 13.12.2024

Program: Iz naslova 6. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj
novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Partnerji: KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (vodilni partner), KO-SI d.o.o., KGZS – Kmetijsko
gozdarski zavod Ptuj, Dolar media-Jan Dolar s.p., Izobraževalni center Piramida, Biotehniška šola
Maribor, kmetija Katja Temnik, kmetija Branko Kovačec , kmetija Bernard Jelen, Ekološko kmetijstvo
in izobraževanje »Zlate misli«-Matjaž Turinek s.p.

Cilj in pričakovani rezultati:
Cilj je skupaj z pridelovalci priti do enostavne in optimalne tehnologije pridelave mikrozelenjave na
kmetijah. Popestriti in povečati ponudbo zelenjave s kmetij, predvsem v zimskih mesecih, ko sveže
zelenjave v ponudbi primanjkuje. Mikrozelenjavo se da v prehrani odlično kombinirati z ostalo
sezonsko zelenjavo, zato je cilj ozavestiti potrošnike o pomenu mikrozelenjave v kulinariki.

 • Dodaten prispevek k samooskrbe z zelenjavo v Sloveniji
 • Predvsem v zimskih mesecih povečana pridelava in posledično trženje zelenjave na kmetijah
 • Zmanjšan vpliv na okolje v primerjavi z gojenjem klasične zelenjave
 • Boljša izkoriščenost obstoječih prostorov na kmetijah za gojenje zelenjave
 • Izboljšave v tehnologiji pridelave mikrozelenjave
 • Zmanjšana poraba fitofarmacevtskih sredstev, saj jih v predelavi ne bomo uporabljali
 • Zmanjšana uporaba umetnih gnojil, katerih ne bomo uporabljali
 • Povečanje pestrosti ponudbe s kmetij na tržnicah in kmečkih trgovinah
 • Povečana obstojnost zelenjave v primerjavi z rezano zelenjavo, saj bo zelenjava obstojna
  predvidoma do enega tedna v hladilniku uporabnikov (kar bomo tudi preizkusili)

Povezave:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm/
https://www.program-podezelja.si/