Namen Erasmus+ KA2  projekta Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” – Izdelava hibridnega učnega modela izbirni predmet “Praznično pecivo različnih evropskih narodov” je bil ustvariti hibridni učni tečaj za pripravo slaščic in pekovskega peciva ter preizkusiti tečaj z dijaki iz vseh partnerskih držav – Estonije, Finske, Latvije, Litve in Slovenije. Projekt podpira tudi izboljšanje učiteljev z namenom osvajanja digitalnih veščin, z aktivnim sodelovanjem pri ustvarjanju in pilotiranju tečajev. Cilj projekta je bil ustvariti močno strokovno mrežo učiteljev, spodbujati mednarodno sodelovanje in izboljšati jezikovne sposobnosti udeležencev.

Trajanje projekta: 1. 12. 2021 – 30. 11. 2023

Vodilni partner: Tartu Vocational College, Estonija

Partnerji: Salo Region Vocational College, Finska

Riga Technical school of tourism and creative industry, Latvija

Kuldiga Technology and tourism technical school, Latvija

Utena regional centre of educational training, Litva

Izobraževalni center Piramida Maribor, Slovenija

Več informacij na spletni strani projekta: https://hybake.com/


The project “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” aim was to create a student centered and engaging hybrid learning course for baker confectionery studies and pilot the course with students from all partner countries. It also supports enhancement of teachers and students digital skills through active participation in course creation and piloting. Thirdly the project aimed  to create a strong professional network of teachers, foster international cooperation and enhance participants’ language skills.

Duration of the project: 1. 12. 2021 – 30. 11. 2023

Lead partner: Tartu Vocational College, Estonia

Partners: Salo Region Vocational College, Finland

Riga Technical school of tourism and creative industry, Latvia

Kuldiga Technology and tourism technical school, Latvia

Utena regional centre of educational training, Lithuania

Educational centre Piramida Maribor, Slovenia

More informations on web page of the project: https://hybake.com/