ERASMUS

Osnovne mednarodne aktivnosti višje šole potekajo preko Erasmus in Erasmus + projektov.

V letu 2007 smo prvič pridobili Erasmus razširjeno listino 2007 – 2014, ki nam je omogočala izmenjavo predavateljev višje šole ter zaposlenih na višji šoli z drugimi visokošolskimi institucijami in univerzami v Evropi. Omogočala pa tudi študij študentom v tujini, ter tudi  opravljanje praks v tujini.

V tem študijskem letu smo zaprosili Nacinalno agencijo za evropska sredstva za Erasmus mobilnosti posameznikov (študentje, učno osebje, ostali zaposleni) v skladu z Razpisom za zbiranje predlogov 2012-13 programa Vseživljensko učenje ter v skladu z nacionalnim razpisom Erasmus.

Bilateralne sporazume v okviru starega Erasmus-a imamo podpisane s 5 ustanovami:

  1. z Univerzo v Bursi, Karacebey College (Turčija),
  2. Politehniškim inštitutom v Viseu-ju (Portugalska),
  3. Kmetijsko šolo LEGTA  (Auzeville – LEGTA – Lycee d’Ensesignement General et Technologique Agricole) iz Toulousa (Francija)
  4. Visoko šolo za turizem in ekologijo iz Suche Beskidzke (Poljska) in
  5. Kmetijsko in živilsko šolo EPLEPFA Establissement Public Local D’enseignement et de Formation Professionnelle Agricole iz Perigue-ja, Perigord (Francija)

Mobilnosti so v tem letu zelo dobro potekale s Francijo in Poljsko.

Od 8. do 13. septembra 2014 so v okviru Erasmus (zaposleni) obiskali našo šolo 3 predstavniki iz partnerske šole EPLEPFA iz Perigueja (Francija). Izmenjali smo izkušnje ter se pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju ter morebitnih temah za prijavo projektov.

24. januarja smo se udeležili zaključne konference Erasmus v organizaciji CMEPIUS-a na Brdu pri Kranju, kjer je bilo podano poročilo za preteklo obdobje ter prikazani rezultati dela, nekatere dobre prakse v projektih, izkušnje iz različnih mednarodnih sodelovanj, itd.

Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v okviru Erasmus-a sta v tem letu opravljali Irena Vračko in ravnateljica dr. Blanka Vombergar.

ERASMUS PLUS 2014 – 2020

6. decembra 2013 smo prejeli novo Erasmus razširjeno listino 2014 – 2020, za novo obdobje, ki nam bo omogočala nadaljnje mednarodno sodelovanje.

Od januarja 2014 dalje so potekale delavnice, ki jih je organiziral CMEPIUS,  za nove prijave v okviru novih Erasmus + mobilnosti. Vodila jih je ravnateljica dr. Blanka Vombergar. Kandidirali smo za sredstva v okviru Erasmus + Ključne aktivnosti 1 in bili uspešni. Avgusta 2014 smo podpisali z Nacionalno agencijo CMEPIUS sporazum o dotacijah za Erasmus mobilnosti študentov in zaposlenih v KA 1.

V obdobju od januarja do septembra 2014 smo podpisali nove bilateralne sporazume z naslednjimi institucijami:

  1. Politehniškim inštitutom v Viseu-ju (Portugalska),
  2. Visoko šolo za turizem in ekologijo iz Suche Beskidzke (Poljska)
  3. Kmetijsko in živilsko šolo EPLEPFA Establissement Public Local D’enseignement et de Formation Professionnelle Agricole iz Perigue-ja, Perigord (Francija)
  4. Visoko šolo za turizem iz Iraklia iz Krete (Grčija)

Pripravljamo še sporazum z Kmetijsko šolo LEGTA  (Auzeville – LEGTA – Lycee d’Ensesignement General et Technologique Agricole) iz Toulousa (Francija), s Karacebey Collegem iz Burse iz Turčije; niso pa izključeni še dodatni novi sporazumi z novimi institucijami.

Prav tako pa sodelujemo na področju mednarodnih aktivnosti v Erasmus + tudi s Skupnostjo VSŠ, preko katere lahko izvajamo tudi določene aktivnosti.

DRUGE MEDNARODNE AKTIVNOSTI

A) Avgusta 2013 smo podpisali  pismo o nameri o nadaljnjem sodelovanju z Inštitutom za bioznanosti in biotehnologijo Kangwonske nacionalne univerze v Koreji.  Memorandum sta podpisala na otvoritveni svečanosti ob odprtju 12. mednarodnega simpozija o ajdi v Laškem  direktor Korejskega inštituta dr. Cheol Ho Park in direktor ICP Maribor mag. Midhat Mulaosmanović.

B) V tem letu smo sodelovali tudi z več Japonskimi akademskimi institucijami. Zanimivo je bilo sodelovanje s prof. dr. Shinichi ISHIDA iz Osaka prefectural Engei High School. Zaprosili so nas za recept za tatarske ajdove medenjake ter dovoljenje, da ga skupaj z njihovimi 3 študenti predstavijo na Festivalu ajde, ki ga prirejajo v tej pokrajini.  Profesorju in študentom smo nekaj vzorcev teh medenjakov osebno predali na simpoziju v Laškem. Želeli so predstaviti Slovenijo in prehransko kulturo v povezavi z ajdo v Sloveniji.

C) V tem študijskem letu smo imeli stike še z nekaterimi institucijami na Japonskem, npr. z Visoko šolo za kmetijstvo (Graduate School of Agriculture) v Kyotu,  Fakulteto za prehrano (Faculty of Nutrition) v Kobeju ter Toyo College for Food Technology Hyogo. Nekaj informacij smo izmenjali tudi s predstavniki Shinshu Univerze v Ini.

D) Več stikov smo imeli z dr. Gunillo Wieslander iz Medicinske fakultete Univerze v Uppsali na Švedskem, s katero sodelujemo že vrsto let.

E) Bili smo na vabljenem obisku na Trgovinski zbornici v Rimu, kjer smo se srečali tudi s prof. dr. G. Bonafaccia iz CRA_NUT (Consiglio pet la Recerca e la Spermentazione in Agricultura), s predstavniki Univerze v Tuscii (ki so nas že obiskali na šoli v preteklem letu), in predstavniki zbornice.