ECOTROPHELIA SLOVENIJA je projekt, v okviru katerega ekipe razvijajo in predstavijo inovativne živilske izdelke, ki morajo biti eko-inovacija v vsaj eni dimenziji razvoja.

Letos prvič se pridružuje tudi tekmovanje ECOTROPHELIA SLOVENIJA Junior. Le-ta je z enakim konceptom in nekoliko poenostavljenimi pogoji za sodelovanje namenjen dijakom srednjih šol, ki so se 18. 4. 2023 zbrali na Gospodarski zbornici Slovenije, da so strokovni ocenjevalni komisiji predstavili svoje izdelke.

Strokovno ocenjevalno komisijo, ki je izdelke ocenila tako iz vidika inovativnosti, embalaže in marketinga kot tudi njihove prehranske in senzorične lastnosti, so sestavljali: dr. Petra Medved Djurašinović (GZS-ZKŽP, predsednica ocenjevalne komisije), Leni Breznik (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), izr. prof. dr. Mojca Jevšnik (Zdravstvena fakulteta UL), izr. prof. dr. Mojca Korošec (Biotehniška fakulteta UL) in doc. dr. Boris Kovač (Fakulteta za vede o zdravju UP).

Tekmovanja so se udeležile štiri ekipe dijakov s treh srednjih šol Biotehniškega centra Naklo, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in Izobraževalnega centra Piramida Maribor. Velikonočni aspik so predstavili Marcel Stojnšek, Teo Kovač in Kevin Salajster pod mentorstvom dr. Tine Perko in Romea Ogrizka z Izobraževalnega centra Piramida Maribor. Gre za hladetinasto klobaso z imenom Velikonočni aspik, v katero so združili vse tradicionalne jedi, ki se uživajo za Veliko noč.

Slavnostna razglasitev rezultatov bo potekala 22. junija 2023 na Gospodarski zbornici Slovenije, ko bomo razglasili zmagovalce tekmovanj ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2023 in ECOTROPHELIA SLOVENIJA Junior 2023.