Naš dijak 5. letnika Marcel Stojnšek se je skupaj z mentorico Tino Perko udeležil nagradne ekskurzije ZOTK mladih raziskovalcev.

Najprej so v Vrbini pri Krškem raziskovali najzanimivejše eksperimente in eksponate (simulacija zagona jedrske elektrarne Krško, sonce in veter, dirka s svetlobo, meglična celica in števec radioaktivnosti, Van de Graaffov generator, Teslov transformator, energetska mešalnica).

Sledila je vožnja do Kostanjevice na Krki in ogled samostana, stalne zbirke Galerije Božidarja Jakca (Božidar Jakac, Jože Gorjup, Tone Kraj, France Kralj, France Gorše, Janez Boljka, Zoran Didek, Bogdan Borčič, Pleterska zbirka) in občasne razstave, med drugim tudi zanimive postavitve na temo robotike; pripravili pa so jim tudi grafično delavnico.

Za konec so si ogledali še mesto Kostanjevica (Lamutov likovni salon, cerkev sv. Miklavža in sv. Jakoba, Gorjupovo in Oražnovo hišo ter največji sodobni stenski mozaik v Sloveniji) in istoimensko jamo.

Preživeli so zelo zanimiv in poučen dan.