Dijaki 1. letnika programa SPI so šolsko leto začeli z ogledom Maribora. Sprehodili so se po mestu in spoznavali kulturno zgodovinske znamenitosti.