V organizaciji švedske šole Ester Mosessons gymnasium smo od 9.5. do 15.5. 2016 aktivno sodelovali s predstavitvijo naše šole in pekovsko-slaščičarskih izdelkov ter mesnih, izdelkov tipičnih za Slovenijo, na konferenci »Bakery/Confectionery and Butchery Conference«.

Konferenca je omogočila spoznavanje izkušenj drugih držav, saj so na njej sodelovali tudi predstavniki iz Belgije, Nemčije, Finske ter Švedske. Del konference je bil posvečen pobudi o asociaciji šol s tega področja in s tem zagotavljanju stabilnih razmer za nadaljnje mobilnosti osebja ter še posebej dijakov.

V okviru konference smo imeli tudi priložnost za razgovore s proizvajalci ter mreženje, saj smo obiskali nekaj živilskih podjetij v Göteborgu in okolici.
Usposabljanje je omogočilo tudi izmenjavo strokovnih in pedagoških praks ter spoznavanje ponudbe živil na švedskem trgu.

goteborg

koordin

torta

pecivo

kruh