DIPLOME – leto 2022

DOVEČAR, Polona Razvoj in kakovost novega izdelka v kategoriji konzerviranih mesnih izdelkov – šunka protea : diplomsko delo / Polona Dovečar. – Maribor : [P. Dovečar], 2022. – X, 59 f. : ilustr. ; 30 cm Dostopno tudi na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/131976451/116161/Dovečar_Polona_diplomska_2022.pdf   KRAVCHENKO, Yulia Vpliv temperature penine ob degoržiranju na izgubo vezanega CO2 : diplomsko delo / […]

Več

DIPLOME – leto 2021

BREZNIK, Martina, živilstvo, 1998- Razvoj novega piva v pivovarni Time brewery : diplomsko delo / Martina Breznik. – Maribor : [M. Breznik], 2021. – X, 55 f. : ilustr. ; 30 cm Dostopno tudi na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/82065155/96643/Breznik_Martina_diplomska_2021.pdf/terms   GOLOB, Špela, živilstvo, 1998- Izdelava zgornjesavinjskega želodca v Mesariji Lečnik : diplomsko delo / Špela Golob. – Maribor […]

Več

DIPLOME – leto 2020

  STEGNE, Sara Hranilna in energijska vrednost predšolskih obrokov : diplomsko delo / Sara Stegne. – Maribor : [S. Stegne], 2020. – X, 64 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/32044035/33231/Stegne_Sara_diplomska_2020.pdf   ŠKET, Robert Ravnanje z odpadki v restavraciji s hitro hrano : diplomsko delo / Robert Šket. – Maribor : […]

Več

DIPLOME – leto 2019

PAVLIČ, Klavdija Prehrana stanovalcev s sladkorno boleznijo v Domu Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o. : diplomsko delo / Klavdija Pavlič. – Maribor : [K. Pavlič], 2019. – XI, 63 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512679291/33426/Pavlič_Klavdija_diplomska_2019.pdf   PRELOG, Anja, 1993- Določanje rok uporabnosti mesnih izdelkov : diplomsko delo […]

Več

DIPLOME – leto 2018

HOSTNIK, Ines Primerjava različnih metod za ugotavljanje aktivnosti encimov peroksidaze in alkalne fosfataze v mleku : diplomsko delo / Ines Hostnik. – Maribor : [I. Hostnik], 2018. – X, 62 f. : ilustr. ; 30 cm Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512674427/33237/Hostnik_Ines_diplomska_2018.pdf   KAUČIČ, Sara Primerjava vsebnosti Na – nitrita in senzoričnih lastnosti v hrenovki iz konvencionalne in […]

Več

DIPLOME – leto 2017

BREZNIK, Anita Izdelava ekološke hrenovke : diplomsko delo / Anita Breznik. – Maribor : [A. Breznik], 2017. – X, 64 f. : tabele ; 30 cm Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512650107/29767/Breznik_Anita_diplomska_2017.pdf   KOVAČIČ, Lia Vegetarijanska prehrana v dveh srednjih šolah : diplomsko delo / Lia Kovačič. – Maribor : [L. Kovačič], 2017. – XI, 50 f. : […]

Več

DIPLOME – leto 2016

BORKO, Nejc Delovanje kvasovk v moštu v odvisnosti od njihovega hranjenja : diplomsko delo / Nejc Borko. – Maribor : [N. Borko], 2016. – XI, 58 f. : ilustr. ; 30 cm Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512636795/33227/Borko_Nejc_diplomska_2016.pdf   ČUČEK, Alenka Razširjenost debelosti in prekomerne telesne mase med osnovnošolci v osnovni šoli X : diplomsko delo / Alenka […]

Več

DIPLOME – leto 2015

KOKOL, Jernej Vpliv surovine na kakovost sušene vratovine : diplomsko delo / Jernej Kokol. – Maribor : [J. Kokol], 2015. – XII, 61 f. : ilustr. ; 30 cm Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512636283/33233/Kokol_Jernej_diplomska_2015.pdf

Več

DIPLOME – leto 2013

ORNIK, Rado Znižanje vsebnosti akrilamida v jušnih kroglicah z uporabo encimov : diplomska naloga / Rado Ornik. – Maribor : [R. Ornik], 2013. – IX, 44 f. : ilustr. ; 30 cm Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512581243/33235/Ornik_Rado_diplomska_2013.pdf

Več