Študentje 1. letnika rednega študija živilstva in prehrane so v sklopu predmeta Ekonomika in management podjetij pod mentorstvom predavateljice mag. Marlene Vinter 16. decembra 2014 predstavili projekt SLADKO ZDRAVJE. V okviru projekta so obravnavali 4 teme, celiakijo, čaje, čokolado in jabolka. V okviru vsake teme so izdelali več zanimivih inovativnih izdelkov. Na javni prireditvi so izdelke predstavili širši javnosti. Udeleženci prireditve so imeli priložnost izdelke, ki so jih pripravili študentje sami, tudi poskusiti.