Spoštovani starši in bodoči dijaki!

Na Srednji šoli za prehrano in živilstvo že vrsto let  merimo uspešnost dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) za vse letnike in vse programe srednjega poklicnega izobraževanja (pek, slaščičar, mesar). Po končanem usposabljanju delodajalci namreč ocenijo uspešnost/sposobnost dijaka.

V namen merjenja uspešnosti naših dijakov vsa leta uporabljamo enake vprašalnike s  4-stopenjsko ocenjevalno lestvico, po kateri ocena 4 pomeni  zelo dobro  in ocena 1 slabo.   Vprašalniki so izdelani za vsak program in za vsak letnik ločeno – skupaj torej  imamo 9 vprašalnikov. Vsebinsko so razdeljeni na dva dela. V prvem delu so navedena znanja, ki bi jih naj dijaki posameznega programa in letnika usvojili. Drugi del vprašalnika je enoten in se nanaša na ocenjevanje dela dijaka med opravljanjem PUD – upoštevanje smernic varnega dela, odnosa do sodelavcev …

V šolskem letu 2019/20  je praktično izobraževanje opravljalo 116 dijakov. S strani mentorjev je bilo vrnjenih 109 vprašalnikov, kar predstavlja 94 %. V šol. letu 2019/20 nismo mogli pridobiti ocene dijakov in mentorjev 1. letnikov, saj so zaradi razmer dijaki prej zaključili usposabljanje pri delodajalcih.

Povprečne ocene zadovoljstva delodajalcev z našimi dijaki so prikazane v spodnji tabeli. Leto 2012 pomeni šolsko leto 2012/2013 … in leto 2019 pomeni šolsko leto 2019/20.

Iz tabele lahko razberete, da delodajalci naše dijake že leta ocenjujejo zelo visoko na 4-stopenjski lestvici, kar pomeni, da jih na naši šoli dobro pripravimo na vse, kar se bo na delovnem mestu od njih pričakovalo.

Zato si upamo reči, da ne boste razočarani, če nam boste zaupali svojega otroka. Vsi in vsak posebej bomo dali vse od sebe, da ga bomo naučili čim več, obenem pa ne bomo pozabili na srčnost, strpnost in skrb za vsakega otroka posebej.

Program/letnik

Leto* 

 

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019

Pek I 

3,57

3,58 3,78 3,55 3,69 3,43 3,56

/

Pek II 

3,46

3,52 3,64 3,46 3,60 3,68 3,56

3,80

Pek III 

3,57

3,62 3,17 3,83 3,80 3,70 3,71

3,38

Slaščičar I 

3,73 3,55 3,39 3,63 3,65 3,76 3,72

/

Slaščičar II 

3,69

3,89 3,80 3,55 3,76 3,36 3,85

3,88

Slaščičar III 

3,43

3,10 3,75 3,62 3,72 3,82 3,90

3,61

Mesar I 

3,60

3,47 3,57 3,65 3,68 3,38 3,90

/

Mesar II

3,45

3,46 3,33 3,62 3,73 3,72 3,73

3,90

Mesar III 

3,52

3,12 3,54 3,54 3,76 3,87 3,65

3,72

 

Predlani smo posebej pričeli meriti še zadovoljstvo delodajalcev pri katerih naši dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom.

Zadovoljstvo merimo po 5-stopenski lestvici, kjer ocena 5 pomeni popolno zadovoljstvo.

Rezultati merjenja za zadnji dve  leti so prikazani v spodnjem dokumentu in kažejo, da smo lahko ponosni na naše dijake in učitelje.

Zadovoljstvo delodajalcev_rezultati anketiranja