Ines Colarič je svojo prakso opravljala v znani restavraciji na Dunaju. Praksa je potekala v okviru projekta Erasmus+ od aprila do junija 2015, s sredstvi Konzorcija skupnosti VSŠ Slovenije.

Ines Colarič – Avstrija