HIŠNI RED

velja za vse udeležence izobraževanja na šoli Izvleček iz hišnega reda je namenjen študentom VSŠ – redni in izredni študij ter udeležencem izobraževanja odraslih na srednji šoli (IO SŠ), ki imajo organizirane obveznosti v popoldanskem času

Hišni red zagotavlja dobro in varno počutje v šoli, zato so ga dolžni spoštovati vsi, ki uporabljajo šolske prostore. Uporabniki šolskih prostorov naj upoštevajo navodila vodstva šole, učiteljev, predavateljev, hišnika in dežurnih dijakov.

 1. člen

(splošna določila)

 1. Šolska vrata odpremo ob 6.30 uri in zapremo ob 16.00 uri. Po 16.00 uri bo možen vstop v šolo samo z veljavno vstopno kartico (študentje VSŠ in udeleženci IO SŠ) ter zaposleni s ključem-stranska vrata.
 2. Vstopna kartica je brezplačna. Seznam koristnikov za redne in izredne študente VSŠ pripravi referat za študijske in študentske zadeve, za udeležence IO SŠ pripravi seznam vodja IO SŠ. Vstopna kartica bo veljavna skozi celotno obdobje šolanja, vrne se ob zaključku izobraževanja – v referat VSŠ oziroma vodji IO SŠ.
 3. V primeru izgube ali mehanske poškodbe kartice koristnik poravna stroške izdelave nove kartice. Z zbranimi podatki bomo ravnali tako, kot veleva Zakon o varovanju osebnih podatkov. Podatki bodo dostopni samo odgovornim osebam (ravnatelj SŠ, ravnatelj VSŠ, referat VSŠ, vodja IO SŠ).
 4. V času pouka/predavanj poteka šolsko življenje v miru in tišini.
 5. Zbornica je zaklenjena, če v njej ni nikogar.
 6. Pri prehajanju iz učilnice v učilnico in pri hoji po stopnicah dijaki/študentje upoštevajo pravilo desnega.
 7. Zaradi varnosti je prepovedano puščati osebne predmete (šolske torbe, knjige, oblačila …) na hodnikih in v šolski avli. V šolo ne priporočamo prinašati večjih vsot denarja ali dragocenejših predmetov. Za ukradeni denar ali druge predmete šola ne odgovarja.
 8. Asfaltne površine pred vhodom v šolo so namenjene izrednemu dovozu in intervencijskim vozilom.
 9. Kolesa in motorna kolesa morajo dijaki/študentje parkirati na parkiriščih ob šoli.
 10. V šolo je strogo prepovedano prinašati oziroma v šoli uživati alkohol in mamila. Dijakom/študentom, ki so pod vplivom alkohola in drugih drog, ni dovoljen vstop v šolo.
 11. Prepovedano je prinašati petarde, pirotehnična sredstva in orožje.
 12. Kajenje ni dovoljeno v šolski zgradbi in na šolskem dvorišču, označenem z belo črto.

Direktor Izobraževalnega centra Piramida Maribor: Davorin Urih, prof.