Med leti 2016 in 2021 na IC Piramida Maribor izvajamo brezplačna 24-urna usposabljanja mentorjev na deloviščih, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju in/ali s študenti na praktičnem izobraževanju na delovišču.

IC Piramida Maribor je eden izmed partnerjev konzorcija, ki je bil izbran na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

 V letih od 2017 do 2019 smo na IC Piramida Maribor uspešno usposobili že 104 novih mentorjev za delo z dijaki in študenti na različnih deloviščih SV Slovenije.

Vabljeni, da se pridružite mentorjem, ki so uspešno zaključili usposabljanja.

Prijave so možne na: mic@icp-mb.si , tina.perko@icp-mb.si

Telefon: 02 320 86 40 in 02 320 86 13

Vabljeni tudi, da obiščete spletno stran projekta http://www.usposabljanje-mentorjev.si , kjer najdete tudi E-prijavo.

Usposabljanje je namenjeno (bodočim):

 • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD) za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega poklicno-tehniškega izobraževanja,
 • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in
 • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.

 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

 • poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
 • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

 • visoko izobrazbo in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj.

Potek in program usposabljanja

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela za mentorje dijakom oz. 36 ur samostojnega dela za mentorje študentom.

V okviru  kontaktnih ur bodo predavatelji zaobjeli sledeče vsebinske sklope:

 • Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija (RPK),
 • Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom (SMU),
 • Strategije in metode praktičnega izobraževanja (SPI).

Predvidoma bo 24 kontaktnih ur razporejeno na tri dni, ki bodo razporejeni tako, da bo udeležencem omogočeno samostojno delo v obliki priprave zaključne naloge. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.

 

IMG_6918[1] IMG_6916[1] IMG_6921[1]

Foto prispevek z usposabljanja maj 2017 (Foto: Z. Kresnik)

 • Objavljeno:
 • Kategorije: