Na 2. mednarodni konferenci s področja harmonizacije terciarnega strokovnega izobraževanja na področju JV Evrope z naslovom: DOBRE PRAKSE SODELOVANJA MED IZOBRAŽEVALNIMI USTANOVAMI IN GOSPODARSTVOM (v organizaciji Skupnosti VSŠ) 28. in 29. novembra 2013 na Bledu se je naša Višja strokovna šola predstavila z 10-letnim razvojnim delom na področju ajde. Predstavili smo naše sodelovanje s slovenskim gospodarstvom ter strokovnimi in univerzitetnimi institucijami v Evropi in Aziji.