PAVLIČ, Klavdija
Prehrana stanovalcev s sladkorno boleznijo v Domu Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o. : diplomsko delo / Klavdija Pavlič. – Maribor : [K. Pavlič], 2019. – XI, 63 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512679291/33426/Pavlič_Klavdija_diplomska_2019.pdf

 

PRELOG, Anja, 1993-
Določanje rok uporabnosti mesnih izdelkov : diplomsko delo / Anja Prelog. – Maribor : [A. Prelog], 2019. – XI, 68 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512682363/33225/Prelog_Anja_diplomska_2019.pdf