HOSTNIK, Ines
Primerjava različnih metod za ugotavljanje aktivnosti encimov peroksidaze in alkalne fosfataze v mleku : diplomsko delo / Ines Hostnik. – Maribor : [I. Hostnik], 2018. – X, 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512674427/33237/Hostnik_Ines_diplomska_2018.pdf

 

KAUČIČ, Sara
Primerjava vsebnosti Na – nitrita in senzoričnih lastnosti v hrenovki iz konvencionalne in ekološke proizvodnje : diplomsko delo / Sara Kaučič. – Maribor : [S. Kaučič], 2018. – XI, 75 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512668283/33255/Kaučič_Sara_diplomska_2018.pdf

 

KUHAR, Tjaša
Alergije in preobčutljivost na živila v vrtcu Murska Sobota : diplomsko delo / Tjaša Kuhar. – Maribor : [T. Kuhar], 2018. – XI, 66 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512670075/33253/Kuhar_Tjaša_diplomska_2018.pdf

 

STEYER, Veronika
Vpliv anatomskih delov piščančjega mehansko izkoščenega mesa na kakovost piščančje posebne klobase : diplomsko delo / Veronika Steyer. – Maribor : [V. Steyer], 2018. – XI, 97 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512668027/33251/Steyer_Veronika_diplomska_2018.pdf

 

ŽUPEC, Nejc
Vpliv različnih vrst kvasovk na potek zorenja penine : diplomsko delo / Nejc Župec. – Maribor : [N. Župec], 2018. – XI, 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512673659/33229/Župec_Nejc_diplomska_2018.pdf