BREZNIK, Anita
Izdelava ekološke hrenovke : diplomsko delo / Anita Breznik. – Maribor : [A. Breznik], 2017. – X, 64 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512650107/29767/Breznik_Anita_diplomska_2017.pdf

 

KOVAČIČ, Lia
Vegetarijanska prehrana v dveh srednjih šolah : diplomsko delo / Lia Kovačič. – Maribor : [L. Kovačič], 2017. – XI, 50 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno na: https://d.cobiss.net/repository/si/files/512664187/33239/Kovačič_Lia_diplomska_2017.pdf