V obdobju od 9.7 do 22.7. 2006 je bilo na spopolnjevanju Pilgims veliko učiteljev iz Španije, Poljske, Slovenije, Avstrije, Italije, celo iz Islandije in Kanade, skupaj iz 29 različnih držav. Med njimi je bila tudi naša profesorica Sabina Slana Cvikl. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj več o zanimivem seminarju NLP.
Država: Velika Britanija Kraj: Canterbury
Canterbury (slika 1, 2) leži v Angliji v pokrajini Kent približno 100 km JV od Londona. Mesto je v literaturi znano po Geoffrey Chaucerju in njegovemu delu The Canterbury Tales in slovi po svoji katedrali ( Canterbury Cathedral (slika 3)). Od leta 1170, od mučeništva nadškofa Thomasa Becketta so se množično zbirali tukaj romarji iz celega sveta. V bližini sta dve znani obalni mesti Herne Bay in Whitstable (slika 4), malce bolj oddaljeni je Dover in Leeds ter svetovno znano obmorsko letovišče Brighton (slika 5, 6).
slika 1: angleška vodička v Canterburyu
slika 2: Canterbury West Gate
slika 3: Vhod v Canterbury Cathedral
slika 4: plaža Whitstable
slika 5: Brighton: plaža
slika 6: Seven Sisters: obala
Kent je najbolj rodovitno področje Anglije. Gojijo predvsem jabolka, hruške, češnje, slive, hmelj , oves, trto ter drugo. Že od daleč zaznavne so tipične hiše z dulcem na strehi, ki so sušilnice hmelja (oast houses). Narava je zelo neokrnjena, zaradi narodnih parkov. Slovijo po pivnicah (pubih (slika 7)) in dobrem pivu in vinu.
slika 7: Thomas Beckett pub
Seveda za nas najpomembnejša pa je univerza Kent, ki ima štiri velike šole: Keynes, Eliot, Rutherford in Darwin college in ki ima skupaj 25.000 študentov in dijakov. Predmeti, ki so na razpolago so različni od amerikanščine, antropologije, arhitekture, elektronike, računalništva, zgodovine do politike, psihologije, medicine, glasbe itd.
V obdobju od 9.7 do 22.7. 2006 je bilo na spopolnjevanju Pilgims veliko učiteljev iz Španije, Poljske, Slovenije, Avstrije, Italije, celo iz Islandije in Kanade ( slika 8 ), skupaj iz 29 različnih držav. Po sprehodu po kampusu pa sem opazila, da je bilo veliko študentov iz Azije, saj nekateri ne gredo domov čez počitnice. Kampus je ogromen, saj so vmes parki. Sama sem bivala v Park Woodu med samimi zajčki (slika 9) in vevericami nekje 25 min hoje do šole. Kampus ima tudi svoje trgovine, knjižnice, knjigarne in kantine, velik informacijski center, parkirišče in športna igrišča.
slika 8: Udeleženci seminarja NLP
slika 9: Kolegica fotografira zajčke
Stanovala sem v vrstni hiši (slika 10) skupaj s petimi učiteljicami iz Poljske in Nemčije. Vsaka je imela svojo sobo z umivalnikom, kuhinja in WC so bili skupni. Skromno, vendar čisto.
slika 10: moj dom v Park Woodu
Seminar je potekal vsak delovni dan od 9.00 do 15.30 (slika 11). Med odmori (slika 12, 13) so delili čaj in kavo ter v času kosila kosilo v menzi. Popoldan in zvečer so se vrstile različne aktivnosti: športne aktivnosti, filmi, ogledi mesta, različni seminarji (metodologija, kako narediti ure bolj zanimive…), tudi učenje plesa (salse), japonsko slikanje itd.
slika 11: predavateljica Bonnie Tsai navdušena nad predstavitvijo dveh udeleženk
slika 12: med odmorom na dvorišču
slika 13: pogovor o seminarju
Sedaj pa bi na kratko predstavila sam seminar NLP. Seminar je bil predviden za 64 ur in s praktičnimi vajami tudi izpeljan. Popoldan in zvečer smo se lahko udeležili tudi drugih seminarjev.
1. Priprave doma: – zbir slikovnega materiala in statističnih podatkov za predstavitev Slovenije, šolskega sistema in naše šole – prevod brošure iz slovenskega jezika v angleški jezik o Živilski šoli – višješolski program – prebiranje literature za NLP program
2. Opis vsebine spopolnjevanja NLP je zbor različnih tehnik in strategij za dosego boljše komunikacije med ljudmi in posledično izboljšanje učnega procesa v šoli. Metode učenja so zasnovane na uporabi vseh petih čutil. Če spremenimo jezik ( uporaba »pozitivnega« jezika, jezik kinestetika itd.) in uporabimo ob tem ustrezno neverbalno komunikacijo, s tem spodbudimo dijake, katerih zmožnosti, potenciali, do sedaj niso bili dovolj izkoriščeni, ker so po naravi drugačni od učitelja (pogosto so učitelji vizualni tipi). Program temelji na fleksibilnosti učitelja in na vzpodbujanju dijakov. To dosežemo z jasnimi cilji, s tesno povezanostjo z dijakom, ki jo dosežemo z izboljšanjem čutnega zaznavanja. NLP uporablja tudi »meta« program za boljše razumevanje drugače mislečih, ki imajo tudi drugačen način motivacije in uporabljajo drugačne metode za dosego cilja. Učitelj mora podati informacije oziroma snov na različne načine, da motivira vse učence in ne le »zlato« sredino.
Izvajalci so upoštevali priloženi program, čeprav so gradivo pripravljali sproti glede na število in želje udeležencev. Delo učiteljev oziroma metode so bile praktično naravnane, zato so bile ure dinamične in zanimive, tudi neponovljive. Veliko tega se lahko prenese v prakso. Za dodatna vprašanja so nam bili na razpolago odmori, del vsake vaje pa je bila tudi povratna informacija in ocenjevanje med udeleženci. Izobraževanje je potekalo v logičnem vrstnem redu in vzpodbuja evropsko dimenzijo v izobraževanju, saj ima učitelj v roki sredstva oziroma metode za boljšo izvedbo pouka, kjer je poudarjena večja odprtost med udeleženci oziroma med učiteljem in udeleženci.
Ker imamo veliko dijakov s posebnimi potrebami, imam sedaj kot učitelj sredstva, kako le te učinkoviteje vključiti v učni proces.
Dobili smo ogromno idej, kako pripraviti učne ure zanimivejše in pri tem upoštevati individualnost vsakega posameznika.

Cilj Pomen cilja: Prioriteta 1 – 6 Dosežen cilj: 1 – 6
tesnejši stik s sogovornikom (rapport, neverbalna in verbalna komunikacija) 5 5
izboljšanje čutnega zaznavanja 4 6
fleksibilnost 6 6
jasno zastavljeni cilji 3 6
uporaba NLP pri razumevanju jezika 2 6
coaching 1 6

Metaprograma in Diltove stopnje logičnega mišljenja, trije položaji percepcije so bili v celoti predstavljeni s praktičnimi primeri, kljub temu pa je potrebno kar nekaj časa in vaje, da se jih osvoji.
Opazili smo velike razlike v načinu zaznavanja in osvajanja snovi, s čimer smo spremenili svoje mišljenje glede dijakov s posebnimi potrebami oziroma problematičnih dijakov. Prišli smo do sklepa, da je vse v naših rokah in da lahko tudi dijake spodbudimo in pripeljemo do tega spoznanja.
Sabina SLANA CVIKL