Na spletni strani www.cmepius.si, v rubriki Socrates, Comenius,
je objavljena brošura primerov dobre prakse “Comenius v šoli”.

V brošuri je objavljen tudi prispevek naše šole.

Vabimo vas, da si brošuro ogledate.