Izobraževalni center Piramida Maribor v okviru projekta MUNERA 3 v mesecu novembru načrtuje začetek usposabljanja Priprava kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov.

Pričetek usposabljanja je predviden v petek, 26. 11. 2021 ob 16. uri na Izobraževalnem centru Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor.

Praktični del usposabljanja bo izveden v pekovskih delavnicah. Usposabljanje traja 70 pedagoških ur. Termini izvajanja usposabljanja so načrtovani ob petkih popoldan in ob sobotah dopoldan (v primeru dogovora z udeleženci, lahko tudi trikrat na teden).

Vsebina usposabljanj:

  • Izdelava različnih kruhov.
  • Izdelava pekovskega peciva.
  • Izdelava drugih pekovskih izdelkov (palčke, mlinci, grisini ipd.)
  • Izdelava zahtevnih pekovskih izdelkov (brioš pecivo, pletenice ipd.).
  • Izdelava testenin.

Poleg omenjenih vsebin se boste seznanili še z HACCP-om in higieno v živilskih obratih, surovinah in tehnoloških postopkih v pekarstvu in testeninarstvu, senzorično analizo izdelkov, deklariranjem izdelkov ter trendi na področju pekarstva in testeninarstva.

Pogoji za vključitev:

  • Status zaposlene osebe, samostojnega podjetnika ali kmetovalca.
  • Ob začetku usposabljanja izpolnjen prijavni list in potrdilo o zaposlitvi.

Usposabljanje se bo izvedlo v primeru zapolnitve prostih mest (15 kandidatov).

Ker so prosta mesta na usposabljanju že zasedena, vas prosimo, da se za vse dodatne informacije obrnete na elektronski naslov mic@icp-mb.si ali 02 320 86 40.