V šolskem letu 2021/22 na IC Piramida Maribor organizirano bralno značko za naše dijake.

Za opravljeno bralno značko preberejo:

  • dijaki programa NPI 1 knjigo iz priporočilnega seznama in 1 knjigo po lastni izbiri,

SKUPAJ: 2 KNJIGI,

  • dijaki programa SPI in PTI 2 knjigi iz priporočilnega seznama in 2 knjigi po lastni izbiri,

SKUPAJ: 4 KNJIGE.

Dijaki povedo kratko obnovo prebranega dela šolski knjižničarki ter izpolnijo bralno mapico, ki jo dobijo v knjižnici.

Bralna značka traja do 3. 5. 2022.

bralna značka 2021-22