Dijaki 1. letnikov programa SPI (1. a, 1. b, 1. c., 1. d) so v okviru pouka slovenščine obiskali šolsko knjižnico z izvedbo bibliopedagoške ure.

Spoznali so razporeditev in vrste gradiva, se seznanili s pravili izposoje in možnostmi preživljanja prostega časa v knjižnici.

Nato je sledilo delo z viri, saj so dijaki po šolskih revijah (kulinaričnih, mladinskih) iskali različne recepte, modne nasvete, svoje idole in druge zanimivosti ter jih nato predstavili sošolcem.

Za konec so bili deležni povabila k branju knjig za bralno značko za Piramidine srednješolce in za udeležbo na Cankarjevem tekmovanju.

Upamo, da bodo dijaki knjižnico obiskovali tekom šolskega leta in svoje znanje obogatili s prebiranjem različnih gradiv.