Maja 2012 (ob koncu letnega semestra) so študenti 1. letnika ŽP pripravili glasilo ŠTUŽI. Dodali so podnaslov s svojega projekta: Kašica z žlice za nasmejano lice. Glavna in odgovorna urednica Štužija je bila študentka Nina Černivec, tehnično je časopis uredil Uroš Novak, jezikovni pregled je opravila predavateljica Irena Smolčič, ki je bila tudi mentorica študentom pri izdaji glasila.

Časopis GLAS STUŽI 2012
Časopis STUŽI 2012 angleška verzija

  • Objavljeno:
  • Oznake:
  • Kategorije: ICP