Maja 2011 je izšlo glasilo študentov živilstva in prehrane Višje strokovne šole IC Piramida Maribor. To je bila 6. številka glasila, ki izide vsako leto enkrat. Glavna in odgovorna urednica je bila Barbara Dvoršak, tehnična urednica pa Marjana Stupan, jezikovni pregled je opravila predavateljica Irena Smolčič, ki je bila tudi mentorica študentom pri izdaji glasila.

Časopis GLAS STUŽI 2011

  • Objavljeno:
  • Oznake:
  • Kategorije: ICP