Maja 2010 je izšlo glasilo ŠTUŽI, ki so ga v okviru predmeta Poslovno sporazumevanj ein vodenje v 1. Letniku pripravili študentje živilstva in prehrane. Glasilo si lahko preberete:

Časopis GLAS STUŽI 2010

  • Objavljeno:
  • Oznake:
  • Kategorije: ICP