Maja 2009 je izšlo glasilo študentov živilstva in prehrane Višje strokovne šole IC Piramida Maribor. Glavna urednica glasila je bila študentka Alja Nedeljko, tehnično pa je glasilo oblikoval Denis Ozmec. Študentje so se novinarskih veščin učili pod mentorstvom predavateljice Irene Smolčič.

Časopis 2009

  • Objavljeno:
  • Oznake:
  • Kategorije: ICP