Vabimo na 3. tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije,

ki bo letos potekalo 20. aprila 2017 na BC Naklo in nosi naslov MLEKO – NA STIČIŠČU MED TRADICIJO IN SODOBNIMI TRENDI.

V priloženih dokumentih je razpisna dokumentacija (Uvod, Strategija, Pravila, Razpis in Tehnična navodila).

UVOD – Tekmovanje KBTŠ – 2017

1 STRATEGIJA – Tekmovanje KBTŠ – 2017

2 PRAVILA – Tekmovanje KBTŠ – 2017

3 RAZPIS – Tekmovanje KBTŠ – 2017

4 TEHNIČNA NAVODILA_1_2017 – Tekmovanje KBTŠ – 2017