Družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja je za šolsko leto 2021/22 razpisalo literarni, likovni in fotografski  natečaj

»Moja domovina – hodim po naši rodovitni zemlji«

Sodelovali so dijaki naše šole pod mentorstvom dr. Tine Perko.

Osvojili so naslednja priznanja:

Marcel Stojnšek, 4.b zlato priznanje

Nina Krautberger, 4.b srebrno priznanje

Tadeja Steyer, 4.b bronasto  priznanje

Patricija Slavič, 4.b bronasto priznanje

Teo Kovač, 4.b bronasto priznanje

Jožica Gostenčnik, 1.c bronasto priznanje

Iskrene čestitke!