Učiteljica slaščičarstva na Srednji šoli za prehrano in živilstvo IC Piramida Maribor Magdalena Turk je dobila zlato medaljo za pripravo kvašene kombinirane pite na 6. slaščičarskem tekmovanju Interslast, ki je potekalo 10. oktobra 2017 v Tuhelju.

Za tekmovanje so bile pripravljene tudi skutina pita z borovnicami, jabolčna pita, čokoladna pita z mangom in torta “Jesen na kmetiji”.

V vse izdelke je bilo vloženega veliko truda in energije, saj so bili odlično pripravljeni.

Čestitamo!

Projekt je sofinanciral Zavod RS za šolstvo.

V projektu so bili glede na zastavljene cilje doseženi naslednji rezultati:

 • Dosegli smo povečano prepoznavnost slaščičarskega poklica in šole doma in v tujini, saj so se povečala zanimanja osnovnih šol za izvajanje praktičnih delavnic na IC Piramida Maribor. Tako smo prispevali k promociji deficitarnega slaščičarskega poklica.
 • Na kongresu Interslast smo vzpostavili stike z drugimi slovenskimi in hrvaškimi šolami – s slednjimi bomo sodelovali v projektih izmenjave v okviru programa Erasmus+.
 • Dijaki so postali bolj motivirani za udeležbo na tekmovanjih tudi v tujini (poleg tekmovanja Interslast, smo se udeležili še tekmovanja v izdelavi jabolčnega štrudla na Kozjanskem, tekmovanja pekov in slaščičarjev v Kranjski Gori.
 • Testirali smo nove surovine in tehnologijo izdelave sladic, ki smo jih uporabili pri izdelavi.
 • Ob klasičnih smo razvili nove, inovativne sladice (presna torta, različne pite – kvašena, potratna, sadna, čokoladna).
 • Rezultate projekta smo razširjali z objavo na spletni strani www.icp-mb.si.
 • Izdelane sladice so bile na ogled na tekmovanju Interslast 2017 v Tuhelju, prav tako smo jih potem še v razširjenem obsegu postavili na ogled na razstavi ob 60-letnici IC Piramida Maribor.

Izvedli smo naslednje aktivnosti:

 • Izdelava sladic in njihova predstavitev širši publiki.
 • Udeležba na tekmovanju Interslast 2017.
 • Tematsko izdelovanje sladic, njihova predstavitev širšemu krogu ljudi, udeležba na tekmovanju in objava rezultatov na spletni strani je vsekakor pozitivno vplivala na zanimanje mladih za delo v prehranski in živilski stroki.
 • S tekmovanjem v Tuhelju na Hrvaškem so naši dijaki pridobili na samozavesti in okrepili zanimanje za delo izven Slovenije.
 • S testiranjem novih surovin in tehnologij smo okrepili povezavo z našimi dobavitelji materialov, se pogovorili z njimi o izboljšavah in možnih novostih.
 • Pri izdelavi tort in pit za tekmovanje so bile preizkušene novosti v peki ter uporaba novih surovin in materialov pri izdelavi.
 • Z udeležbo na Evropskem kongresu slaščičarstva in sladoledarstva v Tuhelju so strokovni delavci šole izvedeli marsikaj poučnega o različnih novostih na področju postopkov in izdelave sladic s poudarkom na tortah in pitah.

Povzetek projekta

V okviru IC Piramida Maribor deluje Srednja šola za prehrano in živilstvo, kjer izobražujemo za deficitarni poklic slaščičarja, ki ga promoviramo s predstavitvami na stojnicah, z oglaševanjem dogodkov, s pripravo inovativnih izdelkov in delavnic za mlade (tujci, migranti). Pri pouku vzpodbujamo ustvarjalnost dijakov ter zanimanje za sodelovanje na različnih tekmovanjih doma in v tujini. V letu 2017/18 smo ponovno sodelovali na kongresu »Interslast«, ki je potekal v Tuheljskih toplicah 10. oktobra 2017. Tema je bila artistika v slaščičarstvu s tekmovanjem na temi: jesen v tortah in pite. V ta namen so dijaki naprej poskusno izdelali sladice na temo tekmovanja ter jih predstavili jih na šolski prireditvi Vesela jesen septembra 2017. Izbor najboljših dijakov je nato pod vodstvom mentorjev izdelal torte in pite, s katerimi so se udeležili mednarodnega tekmovanja v Tuheljskih toplicah. Delo je potekalo v skupini in individualno, v obliki praktičnih delavnic, dela z literaturo in recepti, ogleda tematskih filmov in oddaj, testiranjem novosti. S projektom smo v prvi vrsti promovirali deficitarni poklic slaščičarja, povečali zanimanje mladih za delo v prehranski in živilski stroki, krepili zanimanja mladih za strokovno sodelovanje izven naših meja, krepili povezave med izobraževanjem in gospodarstvom, testirali smo novosti na področju surovin in tehnologij ter se izobraževali o novostih in trendih v slaščičarstvu