Zaključna prireditev  slaščičarjev, pekov in mesarjev na IC Piramida Maribor

Kot vsako leto je tudi letos v začetku maja, na IC Piramidi Maribor, Srednji šoli za prehrano in živilstvo potekala tradicionalna prireditev ob zaključku izobraževanja 65 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja,  smeri: slaščičar, pek in mesar.

Bodoči slaščičarji, peki in mesarji so v okviru izbrane teme pokazali osvojena znanja in spretnosti, ki so si jih tekom triletnega izobraževanja nabrali na šoli. Dijaki so pod mentorskim vodstvom pripravili bogato  razstavo sladic, pekovskih in mesarskih dobrot.

Bodoči slaščičarji so pripravili in izdelali različna peciva in bogato okrašene torte.  Dekoracije so se prepletale med čokolado, grilažem, snežno maso in z ročno izdelanimi figuricami na določeno temo.  Velik poudarek je bil  tudi na izbiri in pripravi inovativnega izdelka.

Bodoči peki so izdelali velik okrasni izdelek, pleteni izdelek, aranžma ali okrašeni krušni izdelek primerne velikosti, oblike in z dekoracijo na določeno temo. Skupina dijakov je  pripravila dve različni vrsti kruha in pekovski inovativen izdelek.

Mesarji so se predstavili s suhomesnatimi izdelki, presnimi mesninami in poltrajnimi klobasami.

Navdušenje nad predstavljenim je bilo s strani staršev, sorodnikov, skrbnikov in drugih obiskovalcev zelo veliko. Prav tako pa so bili na svoje dijake ponosni učitelji mentorji in vsi zaposleni na IC Piramida Maribor.

Irena Rihter