IC PIRAMIDA MARIBOR
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Park mladih 3
2000 MARIBOR
TEL.: 02/33-13-432, FAKS: 02/33-13-048

Maribor, 13. 2. 2019

ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidat: Gregor Gracer
Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Razširjenost uporabe prehranskih dopolnil med rekreativnimi športniki

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:
1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
2. Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
3. Majda Herlič, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
4. Katarina Praper,univ. dipl. inž., dodatna članica, somentorica

Zagovor diplomskega dela bo v četrtek, 21. 2. 2019 ob 14.00 v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Kandidatka: Klavdija Pavlič
Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:
Prehrana stanovalcev s sladkorno boleznijo v Domu Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o.

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:
1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
2. Majda Herlič, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
3. Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
4. Fanika Ladinik, dipl. m.s. dodatna članica, somentorica

Zagovor diplomskega dela bo v četrtek, 21. 2. 2019 ob 14.00 v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Kandidatka: Larisa Kores
Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:
Pridobitev označbe eko med in deklariranje medu

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:
1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
2. Vesna Poštuvan, univ. dipl. org. dela, mentorica,
3. Mag. Metka Senekovič, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
4. Lilijana Šurlan, inž. živilstva, dodatna članica, somentorica

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 25. 2. 2019 ob 12.00 v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Ravnateljica VSŠ:
dr. Blanka Vombergar

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.