ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidat: Domen Rotar

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Primerjava rezultatov pridobljenih s stres testom in klasično metodo dokazovanja plesni in kvasovk v skuti

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Mag. Neva Malek, univ. dipl. ing. kem. tehnol., predsednica komisije
 2. Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
 3. Mag. Metka Senekovič, dr. vet. med., članica
 4. Rozemarija Lešnik, inž. živ. in preh., dodatna članica,  somentorica

 

Zagovor diplomskega dela bo v petek, 18. 10. 2019 ob 10.00 v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Kandidatka: Monika Meško

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

 

Naslov diplomskega dela:

VEČJA IZKORIŠČENOST SIROTKE V SIRARNI POMURSKIH MLEKARN V LJUTOMERU

 

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Mag. Neva Malek, univ. dipl. ing. kem. tehnol., predsednica komisije
 2. Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
 3. Mag. Metka Senekovič, dr. vet. med., članica
 4. Andreja Rajh, univ. dipl. inž. živil. teh., dodatna članica, somentorica

 

Zagovor diplomskega dela bo v petek, 18. 10. 2019 ob 10.30 v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Maribor, 4.10.2019

 

 

 ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

 

Kandidatka: Reberc Klaudija

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

 

Poznavanje zelišč med naključnimi obiskovalci stojnice

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Mag. Neva Malek, univ. dipl. ing. kem. tehnol., predsednica komisije
 2. Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
 3. Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
 4. Klementina Tement, dipl. inž. krajinske arhitekture, dodatna članica, somentorica

 

Zagovor diplomskega dela bo v sredo, 23. 10. 2019 ob 8.00 v UK/1 (klet, učilnica 1) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.